Regulamin sklepu internetowego myDecoria.pl

Hejka ­čÖé

Poni┼╝ej znajdziesz regulamin sklepu internetowego myDecoria, w kt├│rym zawarte zosta┼éy informacje m.in. o sposobie z┼éo┼╝enia zam├│wienia i zawarcia umowy, formach dostawy i p┼éatno┼Ťci dost─Öpnych w sklepie, procedurze odst─ůpienia od umowy czy post─Öpowaniu reklamacyjnym.

Sklep nale┼╝y do Darii Pieczonka prowadz─ůcej dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů ÔÇ×Daria Anna PieczonkaÔÇŁ z siedzib─ů w Anglii, Keswick CA12 5LL, 14 Low Mill Greta Side, wpisanej do Brytyjskiego urz─Ödu skarbowego pos┼éuguj─ůcej si─Ö numerem UTR: 1716588412

W ka┼╝dej chwili mo┼╝esz skontaktowa─ç si─Ö z nami, wysy┼éaj─ůc wiadomo┼Ť─ç na adres e-mail sklep@mydecorial.pl

Ściskamy mocno i życzymy udanych zakupów
zespół myDecoria

┬ž 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje si─Ö nast─Öpuj─ůce znaczenie poni┼╝szych poj─Ö─ç:

 1. Kupuj─ůcy ÔÇô osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, osoba prawna lub u┼éomna osoba prawna,
 2. Konsument ÔÇô osoba fizyczna, zawieraj─ůca ze Sprzedawc─ů umow─Ö niezwi─ůzan─ů z bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů,
 3. Regulamin ÔÇô niniejszy regulamin, dost─Öpny pod adresem https://sklep.mydecoria.pl/regulamin/,
 4. Sklep ÔÇô sklep internetowy dzia┼éaj─ůcy pod adresem https://sklep.mydecoria.pl/,
 5. Sprzedawca ÔÇô Daria Pieczonka prowadz─ůcej dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů ÔÇ×Daria Anna PieczonkaÔÇŁ z siedzib─ů w Anglii, Keswick CA12 5LL, 14 Low Mill Greta Side, wpisanej do Brytyjskiego urz─Ödu skarbowego pos┼éuguj─ůcej si─Ö numerem UTR: 1716588412

┬ž 2
Postanowienia wst─Öpne

 1. Za po┼Ťrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupuj─ůcemu mo┼╝liwo┼Ť─ç zawarcia umowy sprzeda┼╝y produkt├│w fizycznych dost─Öpnych w Sklepie, umowy o dostarczenie tre┼Ťci cyfrowych w postaci kurs├│w on-line oraz innych produkt├│w elektronicznych opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin okre┼Ťla zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a tak┼╝e prawa i obowi─ůzki Sprzedawcy i Kupuj─ůcych.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spe┼énienie szczeg├│lnych warunk├│w technicznych przez komputer lub inne urz─ůdzenie Kupuj─ůcego. Wystarczaj─ůce s─ů:
  1. dost─Öp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przegl─ůdarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupuj─ůcy nie mo┼╝e dokona─ç zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie tre┼Ťci o charakterze bezprawnym, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez przesy┼éanie takich tre┼Ťci za po┼Ťrednictwem formularzy dost─Öpnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produkt├│w podane na stronach Sklepu s─ů cenami brutto.

┬ž 3
Us┼éugi ┼Ťwiadczone drog─ů elektroniczn─ů

 1. Za po┼Ťrednictwem Sklepu, Sprzedawca ┼Ťwiadczy na rzecz Kupuj─ůcego us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů.
 2. Podstawow─ů us┼éug─ů ┼Ťwiadczon─ů drog─ů elektroniczn─ů na rzecz Kupuj─ůcego przez Sprzedawc─Ö jest umo┼╝liwienie Kupuj─ůcemu z┼éo┼╝enia zam├│wienia w Sklepie prowadz─ůcego do zawarcia ze Sprzedawc─ů umowy. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia mo┼╝liwe jest bez konieczno┼Ťci posiadania konta w Sklepie.
 3. Je┼╝eli Kupuj─ůcy zdecyduje si─Ö za┼éo┼╝y─ç konto w Sklepie, Sprzedawca ┼Ťwiadczy r├│wnie┼╝ na rzecz Kupuj─ůcego us┼éug─Ö drog─ů elektroniczn─ů polegaj─ůc─ů na za┼éo┼╝eniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane s─ů dane Kupuj─ůcego oraz historia z┼éo┼╝onych przez niego zam├│wie┼ä w Sklepie. Kupuj─ůcy loguje si─Ö do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie has┼éa.
 4. Za┼éo┼╝enie konta w Sklepie odbywa si─Ö poprzez wype┼énienie i przes┼éanie, za pomoc─ů automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupuj─ůcy mo┼╝e w ka┼╝dej chwili usun─ů─ç konto, przesy┼éaj─ůc stosowne ┼╝─ůdanie do Sprzedawcy. Usuni─Öcie konta nie spowoduje usuni─Öcia danych o z┼éo┼╝onych zam├│wieniach z wykorzystaniem konta.
 5. Je┼╝eli Kupuj─ůcy zdecyduje si─Ö zapisa─ç do newslettera, Sprzedawca ┼Ťwiadczy r├│wnie┼╝ na rzecz Kupuj─ůcego us┼éug─Ö drog─ů elektroniczn─ů polegaj─ůc─ů na przesy┼éaniu Kupuj─ůcemu wiadomo┼Ťci e-mail zawieraj─ůcych informacje o nowo┼Ťciach, promocjach, produktach lub us┼éugach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa si─Ö poprzez wype┼énienie i przes┼éanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie sk┼éadania zam├│wienia. Kupuj─ůcy mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zrezygnowa─ç z otrzymywania newslettera, klikaj─ůc w przycisk s┼éu┼╝─ůcy do rezygnacji widoczny w ka┼╝dej wiadomo┼Ťci przesy┼éanej w ramach newslettera lub przesy┼éaj─ůc stosowne ┼╝─ůdanie do Sprzedawcy.
 6. Us┼éugi ┼Ťwiadczone s─ů drog─ů elektroniczn─ů na rzecz Kupuj─ůcego nieodp┼éatnie. Odp┼éatne s─ů natomiast umowy sprzeda┼╝y oraz umowy o dostarczenie tre┼Ťci cyfrowych zawierane za po┼Ťrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa Kupuj─ůcemu i przekazania danych w zwi─ůzku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ┼Ťwiadczonych us┼éug, w szczeg├│lno┼Ťci ┼Ťrodki s┼éu┼╝─ůce zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje dzia┼éania w celu zapewnienia w pe┼éni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupuj─ůcy powinien poinformowa─ç Sprzedawc─Ö o wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťciach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupuj─ůcy mo┼╝e zg┼éasza─ç za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@mydecorial.pl. W reklamacji Kupuj─ůcy powinien poda─ç imi─Ö i nazwisko, adres do korespondencji, a tak┼╝e rodzaj i dat─Ö wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci zwi─ůzanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca b─Ödzie rozpatrywa─ç wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygni─Öciu na adres e-mail sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö.

┬ž 4
Składanie zamówienia

 1. Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç zam├│wienie jako zarejestrowany klient albo jako go┼Ť─ç.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupuj─ůcy, kt├│ry posiada konto w Sklepie. Kupuj─ůcy mo┼╝e za┼éo┼╝y─ç konto z poziomu Sklepu.
 3. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia odbywa si─Ö poprzez wype┼énienie formularza zam├│wienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesuj─ůcych Kupuj─ůcego produkt├│w. W formularzu konieczne jest podanie danych niezb─Ödnych do realizacji zam├│wienia. Na etapie sk┼éadania zam├│wienia nast─Öpuje r├│wnie┼╝ wyb├│r sposobu dostawy zam├│wionych produkt├│w oraz wyb├│r metody p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie. Warunkiem z┼éo┼╝enia zam├│wienia jest akceptacja Regulaminu, z kt├│rym Kupuj─ůcy powinien uprzednio si─Ö zapozna─ç. W razie jakichkolwiek w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůcych regulaminu, Kupuj─ůcy mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů.
 4. Po klikni─Öciu w przycisk finalizuj─ůcy zam├│wienie Kupuj─ůcy zostanie przekierowany do bramki p┼éatno┼Ťci, zgodnie z wybran─ů metod─ů p┼éatno┼Ťci. Po skutecznym dokonaniu p┼éatno┼Ťci, Kupuj─ůcy zostanie zwrotnie przekierowany na stron─Ö Sklepu z potwierdzeniem zam├│wienia. Z t─ů chwil─ů umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za zawart─ů pomi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedawc─ů. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przes┼éane Kupuj─ůcemu na adres e-mail podany w formularzu zam├│wienia.
 5. W zale┼╝no┼Ťci od przedmiotu zam├│wienia, mi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedaj─ůcym mo┼╝e zosta─ç zawarta umowa okre┼Ťlonego rodzaju:
  1. w przypadku produkt├│w fizycznych ÔÇô umowa sprzeda┼╝y,
  2. w przypadku kurs├│w on-line i innych produkt├│w elektronicznych ÔÇô umowa o dostarczenie tre┼Ťci cyfrowych.
 6. Je┼╝eli przedmiotem zam├│wienia s─ů jednocze┼Ťnie produkty r├│┼╝nego rodzaju, z┼éo┼╝enie zam├│wienia prowadzi do zawarcia kilku um├│w okre┼Ťlonego rodzaju odpowiadaj─ůcych przedmiotowi zam├│wienia.
 7. W formularzu zam├│wienia Kupuj─ůcy musi poda─ç prawdziwe dane osobowe. Kupuj─ůcy ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zam├│wienia w sytuacji, gdy Kupuj─ůcy poda┼é nieprawdziwe dane lub gdy dane te budz─ů uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci Sprzedawcy co do ich poprawno┼Ťci. W takim przypadku Kupuj─ůcy zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez poczt─Ö elektroniczn─ů o w─ůtpliwo┼Ťciach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupuj─ůcemu przys┼éuguje prawo wyja┼Ťnienia wszelkich okoliczno┼Ťci zwi─ůzanych z weryfikacj─ů prawdziwo┼Ťci podanych danych. W przypadku braku danych pozwalaj─ůcych Sprzedawcy na podj─Öcie kontaktu z Kupuj─ůcym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyja┼Ťnie┼ä po podj─Öciu kontaktu przez Kupuj─ůcego.
 8. Kupuj─ůcy o┼Ťwiadcza, ┼╝e wszelkie dane podane przez niego w formularzu zam├│wienia s─ů prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do weryfikowania ich prawdziwo┼Ťci i poprawno┼Ťci, cho─ç posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powy┼╝ej.

┬ž 5
Dostawa i p┼éatno┼Ť─ç

 1. Dost─Öpne metody p┼éatno┼Ťci za zam├│wienie opisane s─ů na stronach Sklepu oraz prezentowane s─ů Kupuj─ůcemu na etapie sk┼éadania zam├│wienia.
 2. Dost─Öpne metody dostawy produkt├│w fizycznych opisane s─ů na stronach Sklepu oraz prezentowane s─ů Kupuj─ůcemu na etapie sk┼éadania zam├│wienia. Koszt dostawy zam├│wienia ponosi Kupuj─ůcy, chyba ┼╝e Sprzedawca na stronie Sklepu wska┼╝e inaczej.
 1. P┼éatno┼Ťci elektroniczne PayU.com
 2. W przypadku p┼éatno┼Ťci kartami kredytowymi, dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. Zwyk┼éy przelew na: Us┼éugi Rynkowe Beata i Zbigniew Wo┼Ťkowiak ul. Powsta┼äc├│w ┼Ül. 3, 43-430 Skocz├│w. numer konta: mBank 08 1140 2004 0000 3102 4099 5797

┬ž 6
Produkty fizyczne

 1. Realizacja zam├│wienia obejmuj─ůcego produkty fizyczne nast─Öpuje poprzez wysy┼ék─Ö zakupionych produkt├│w na adres podany przez Kupuj─ůcego.
 2. Czas realizacji zam├│wienia nie powinien przekroczy─ç 72 h, chyba, ┼╝e co innego wynika z opisu produktu w Sklepie.
 3. Zam├│wienie uwa┼╝a si─Ö za zrealizowane w chwili nadania przesy┼éki do Kupuj─ůcego.
 4. Przesy┼éka powinna zosta─ç dostarczona do Kupuj─ůcego w terminie wynikaj─ůcym z wybranego sposobu dostawy.

┬ž 7
Kursy on-line

 1. Realizacja zam├│wienia obejmuj─ůcego kurs on-line nast─Öpuje poprzez przes┼éanie na adres e-mail podany przez Kupuj─ůcego w formularzu zam├│wienia wiadomo┼Ťci zawieraj─ůcej instrukcj─Ö uzyskania dost─Öpu do zawarto┼Ťci kursu.
 2. Dost─Öp do kursu on-line odbywa si─Ö za po┼Ťrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Z┼éo┼╝enie zam├│wienia skutkuje za┼éo┼╝eniem dla Kupuj─ůcego konta u┼╝ytkownika w ramach platformy kursowej umo┼╝liwiaj─ůcego mu uzyskanie dost─Öpu do kursu.
 3. Z chwil─ů pierwszego zalogowania si─Ö do konta u┼╝ytkownika w ramach platformy kursowej, tre┼Ťci cyfrowe stanowi─ůce zawarto┼Ť─ç kursu uwa┼╝a si─Ö za dostarczone w ca┼éo┼Ťci Kupuj─ůcemu.
 4. W przypadku kurs├│w on-line, dost─Öp do tre┼Ťci wchodz─ůcych w sk┼éad kursu mo┼╝e by─ç ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po up┼éywie wskazanego okresu czasu, Kupuj─ůcy utraci dost─Öp do kursu. Je┼╝eli dost─Öp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca mo┼╝e podj─ů─ç decyzj─Ö o wy┼é─ůczeniu dost─Öpu do kursu, o czym uprzedzi Kupuj─ůcego przynajmniej z miesi─Öcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupuj─ůcy b─Ödzie m├│g┼é pobra─ç wszystkie materia┼éy wchodz─ůce w sk┼éad Kursu na dysk lub do pami─Öci swojego urz─ůdzenia.
 5. Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest korzysta─ç z platformy kursowej w spos├│b zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczeg├│lno┼Ťci:
  1. korzysta─ç z platformy w spos├│b niezak┼é├│caj─ůcy korzystanie z platformy przez pozosta┼éych jej u┼╝ytkownik├│w, nienaruszaj─ůcy jakichkolwiek praw, d├│br lub interes├│w os├│b trzecich, niewp┼éywaj─ůcy negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczeg├│lnie poprzez wykorzystanie z┼éo┼Ťliwego oprogramowania,
  2. nie udost─Öpnia─ç danych dost─Öpowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechnia─ç kursu ani jego poszczeg├│lnych fragment├│w bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W razie korzystania z platformy kursowej w spos├│b sprzeczny z ust. 4 powy┼╝ej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupuj─ůcemu dost─Öpu do platformy.
 7. Poszczeg├│lne kursy on-line dost─Öpne w Sklepie mog─ů by─ç prezentowane r├│wnie┼╝ w ramach oddzielnych stron internetowych, innych ni┼╝ Sklep. Zakup dost─Öpu do Kursu nie zawsze nast─Öpuje za po┼Ťrednictwem mechanizmu Sklepu.

┬ž 8
Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zam├│wienia obejmuj─ůcego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. nast─Öpuje poprzez przes┼éanie na adres e-mail podany przez Kupuj─ůcego w formularzu zam├│wienia wiadomo┼Ťci zawieraj─ůcej instrukcj─Ö pobrania lub uzyskania dost─Öpu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwil─ů wysy┼éki wiadomo┼Ťci, o kt├│rej mowa w ust. 1 powy┼╝ej, tre┼Ťci cyfrowe obj─Öte przedmiotem zam├│wienia uwa┼╝a si─Ö za dostarczone w ca┼éo┼Ťci Kupuj─ůcemu.

┬ž 9
Prawa w┼éasno┼Ťci intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupuj─ůcego, ┼╝e tre┼Ťci zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, tre┼Ťci cyfrowe oraz materia┼éy tekstowe, graficznie i zdj─Öciowe wchodz─ůce w sk┼éad produkt├│w fizycznych obj─Öte s─ů ochron─ů prawa autorskiego, a prawa autorskie przys┼éuguj─ů Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie tre┼Ťci lub materia┼é├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1 powy┼╝ej, mog─Ö skutkowa─ç odpowiedzialno┼Ťci─ů cywiln─ů lub karn─ů.

┬ž 10
Odst─ůpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, kt├│ry zawar┼é ze Sprzedawc─ů umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, ma prawo odst─ůpi─ç od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obj─Öcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzeda┼╝y) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie tre┼Ťci cyfrowych).
 2. Prawo do odst─ůpienia od umowy nie przys┼éuguje w odniesieniu do um├│w o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů Konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiaj─ůcemu nie przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od umowy zakupu biletu na wydarzenie (prawo odst─ůpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsi─Öbiorstwa lub na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do um├│w o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie us┼éug zwi─ůzanych z wydarzeniami kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi).
 4. Bilety podlegaj─ů zwrotowi wy┼é─ůcznie w przypadku odwo┼éania wydarzenia przez organizatora.
 5. Bilety imienne nie podlegaj─ů dalszej odsprzeda┼╝y i przepisaniu na inne dane.
 6. Chwil─ů rozpocz─Öcia ┼Ťwiadczenia jest dor─Öczenie Kupuj─ůcemu wiadomo┼Ťci e-mail z instrukcj─ů uzyskania dost─Öpu do tre┼Ťci cyfrowych.
 7. Aby odst─ůpi─ç od umowy, Konsument musi poinformowa─ç Sprzedawc─Ö o swojej decyzji o odst─ůpieniu od umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia ÔÇô na przyk┼éad pismo wys┼éane poczt─ů lub poczt─ů elektroniczn─ů.
 8. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç z wzoru formularza odst─ůpienia od umowy, kt├│ry znajduje si─Ö na ko┼äcu regulaminu, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.
 9. Aby zachowa─ç termin do odst─ůpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wys┼éa┼é informacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonania przys┼éuguj─ůcego Konsumentowi prawa odst─ůpienia od umowy przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy.
 10. Konsument ma obowi─ůzek zwr├│ci─ç produkt Sprzedawcy lub przekaza─ç go osobie upowa┼╝nionej przez Sprzedawc─Ö do odbioru niezw┼éocznie, jednak nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w kt├│rym odst─ůpi┼é od umowy, chyba ┼╝e Sprzedawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie produktu przed jego up┼éywem
 11. Konsument ponosi bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu rzeczy.
 12. W przypadku odst─ůpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta p┼éatno┼Ťci, w tym najta┼äszy dost─Öpny w Sklepie koszt dostarczenia produkt├│w (je┼Ťli koszt pokry┼é Konsument) niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie p├│┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w kt├│rym Sprzedawca zosta┼é poinformowany o wykonaniu prawa odst─ůpienia od umowy. Zwrot p┼éatno┼Ťci zostanie dokonany przy u┼╝yciu takich samych sposob├│w p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy przez Konsumenta u┼╝yte w pierwotnej transakcji, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inne rozwi─ůzanie. W ka┼╝dym przypadku Konsument nie poniesie ┼╝adnych op┼éat w zwi─ůzku z form─ů zwrotu p┼éatno┼Ťci.
 13. Je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze rzecz od Konsumenta, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, kt├│re zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z produktu w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

┬ž 11
Odpowiedzialno┼Ť─ç za wady

 1. Sprzedawca ma obowi─ůzek dostarczy─ç Kupuj─ůcemu produkt oraz tre┼Ť─ç cyfrow─ů woln─ů od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl─Ödem Kupuj─ůcego, je┼╝eli sprzedany produkt, tre┼Ť─ç cyfrowa ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia za wady).
 3. Je┼Ťli Kupuj─ůcy stwierdzi wad─Ö produktu lub tre┼Ťci cyfrowej, powinien poinformowa─ç o tym Sprzedawc─Ö, okre┼Ťlaj─ůc jednocze┼Ťnie swoje roszczenie zwi─ůzane ze stwierdzon─ů wad─ů lub sk┼éadaj─ůc o┼Ťwiadczenie stosownej tre┼Ťci.
 4. Kupuj─ůcy mo┼╝e skorzysta─ç z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.
 5. Kupuj─ůcy mo┼╝e kontaktowa─ç si─Ö ze Sprzedawc─ů zar├│wno poczt─ů tradycyjn─ů, jak r├│wnie┼╝ poczt─ů elektroniczn─ů.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do sk┼éadanej przez Kupuj─ůcego reklamacji w ci─ůgu 14 dni od dnia dor─Öczenia mu reklamacji za pomoc─ů takiego ┼Ťrodka komunikacji, przy wykorzystaniu kt├│rego reklamacja zosta┼éa z┼éo┼╝ona.

┬ž 12
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupuj─ůcego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupuj─ůcego przetwarzane s─ů w celu obs┼éugi zam├│wie┼ä, konta u┼╝ytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszcze┼ä zwi─ůzanych z zawieranymi za po┼Ťrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczeg├│┼éy dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plik├│w cookies znajduj─ů si─Ö w polityce prywatno┼Ťci dost─Öpnej pod adresem https://sklep.mydecoria.pl/polityka-prywatnosci/

┬ž 13
Pozas─ůdowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä

 1. Sprzedawca wyra┼╝a zgod─Ö na poddanie ewentualnych spor├│w wynik┼éych w zwi─ůzku z zawartymi umowami na drodze post─Öpowania mediacyjnego. Szczeg├│┼éy zostan─ů okre┼Ťlone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma mo┼╝liwo┼Ť─ç skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä. Mi─Ödzy innymi, Konsument ma mo┼╝liwo┼Ť─ç:
  1. zwr├│cenia si─Ö do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni─Öciu sporu wynik┼éego z zawartej umowy,
  2. zwr├│cenia si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Kupuj─ůcym a Sprzedawc─ů,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczeg├│┼éowych informacji na temat pozas─ůdowych sposob├│w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä, Konsument mo┼╝e szuka─ç na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument mo┼╝e r├│wnie┼╝ skorzysta─ç z platformy ODR, kt├│ra dost─Öpna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma s┼éu┼╝y rozstrzyganiu spor├│w pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami d─ů┼╝─ůcymi do pozas─ůdowego rozstrzygni─Öcia sporu dotycz─ůcego zobowi─ůza┼ä umownych wynikaj─ůcych z internetowej umowy sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug.

┬ž 14
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo┼éywania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupuj─ůcego, w tym w szczeg├│lno┼Ťci warunk├│w um├│w zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory zwi─ůzane z umowami zawieranymi za po┼Ťrednictwem Sklepu b─Öd─ů rozpatrywane przez polski s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na sta┼ée miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Sprzedawc─Ö. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsument├│w, w przypadku kt├│rych w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç oraz jurysdykcja s─ůdu rozpatrywane s─ů na zasadach og├│lnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzania zmian w Regulaminie. Do um├│w zawartych przed zmian─ů Regulaminu stosuje si─Ö Regulamin obowi─ůzuj─ůcy w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 01.07.2020.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
– Dane osobowe (Imi─Ö, nazwisko, nazw─Ö firmy, pe┼ény adres pocztowy oraz adres e-mail i numer konta na, kt├│ry mamy przes┼éa─ç pieni─ůdze)
– Ja/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcych rzeczy

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imi─Ö i nazwisko konsumenta(-├│w)
– Adres konsumenta(-├│w)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skre┼Ťli─ç.